Jak uczymy?


Metodyka nauczania w First College of English opiera się na sprawdzonych i skutecznych założeniach metodyczno ? dydaktycznych: metody komunikatywnej oraz CLIL.

Wykorzystujemy metodę komunikatywną, która pozwala na możliwie szybkie rozpoczęcie komunikacji w języku obcym, dzięki aktywnym interakcjom między uczniami i programem stymulującym do wypowiedzi, dialogów i prezentacji. Metoda jest realizowana w oparciu o oryginalne,podręczniki renomowanych wydawnictw (zobacz Nasi Partnerzy), książki i publikacje angielskojęzyczne oraz dodatkowe materiały multimedialne (filmy w wersji oryginalnej, CD z piosenkami, CD-Romy z dodatkowymi ćwiczeniami do podręczników, angielski on-line w Student?s Zone na naszej stronie).

Metoda CLIL, czyli Zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu  uzupełnia nauczanie języka o przekazywanie treści z innych przedmiotów lub zagadnień przy wykorzystywaniu języka obcego np. matematyki czy historii sztuki. Dzieki temu uczniowie m.in. budują wiedzę na temat innych kultur , rozwijają zdolności komunikacyjne w ramach wielu kultur, podnoszą kompetencję językową i rozwijają zdolność komunikacji ustnej, jak również zwiększają swoją motywację do uczenia się zarówno języka, jak i elementów wykładanego tematu.