Cennik


Angielski w Twojej Szkole !

(Szkoła Podstawowa)   Sprawdź nasze lokalizacje !

Płatności Uwaga! Rabaty dla rodzeństw i kontynuujących naukę

Kurs w 9 ratach po: w 3 ratach po: Jednorazowo za cały rok nauki
Standard 190 zł 570 zł 1710 zł
Rozszerzony 280 zł 840 zł 2520 zł

Uwaga! Opłaty w 9 ratach nie wynikają z ilości miesięcy nauki, a jedynie z rozłożenia na równe raty. opłaty za cały kurs. Raty nieoprocentowane !

Płatność przelewem:

Przy płatności przelewem prosimy o wpłaty na Państwa indywidualny numer rachunku podany w Umowie z FCE. Numer konta bankowego zostaje przekazany wraz z Umową drogą mailową.

Rabaty: Rabaty przysługują uczniom kontynuującym naukę w FCE oraz rodzeństwom.

50 zł – dla uczniów kontynuujących naukę (po min. roku nauki w FCE)

50 zł – rabat rodzinny (przysługuje, gdy do FCE uczęszcza także inna osoba z najbliższej* rodziny)

Uwaga! Rabat jest odliczany od ostatniej raty za kurs w związku z tym, że przysługuje tylko uczniom

uczęszczającym na cały kurs. Rabaty można sumować!

* dotyczy I stopnia pokrewieństwa